Filter

Filter

WEBSHOP

Svenska Tanso har ett heltäckande produktprogram trådgnistfilter av hög kvalitet till samtliga trådgnistfabrikat och processer. Vi lagerför och säljer filter från flera ledande tillverkare och även våra egenutvecklade och mycket uppskattade IQ PREMIuM.
Ett smutsigt processvatten orsakar störningar som kortslutning och sekundär gnisturladdning under förloppet och resultatet blir då defekter i den gnistade ytan, i värsta fall har man då producerat en kostsam skrotbit istället för den precisionskomponent det var tänkt.
Generellt så är möjlig ytjämnhet och precision kopplat till hur väl vattnet filtreras i din maskin, ett renare processvatten ger också högre avverkningshastighet, bättre toleranser, mer stabil konduktivitet och längre driftstid på din avjoniseringsutrustning.
Detta ihop med minskat slitage i din maskin.

IQ PREMIuM
HIGH QUALITY MADE AFFORDABLE

Denna filterserie tillverkas genom att använda ett nytt syntetiskt polyesterfiltermedium av hög densitet, ett filtermedium med oöverträffad hållfasthet vid vått tillstånd.
Det tunna filtermediet gör det möjligt att kraftigt öka filterytans area och därigenom förlänga intervallet mellan nödvändiga byten av använda filter.
En hög tryckstabilitet (3 bar) säkerställs också.

FÖRDELAR:

  • Upp till 40% längre livslängd jämfört med andra syntetiska filter av hög kvalitet
  • Extremt rent dielektrikum/vatten från början av driften och under hela processen
  • Mindre korrosion/rostbildning på dina arbetsstycken och i maskinen
  • Utökad livslängd för jonbytarhartset/avjoniseringsmedlet
  • Minskning av sekundär gnisturladdning på grund av färre partiklar i processvattnet
  • Förbättrad ytfinish
  • Högre avverkningshastighet
  • Färre trådbrott
  • Minskat slitage på maskinens rörliga delar