Historik

Historik

Grafitens och kompositens användningsområden blir ständigt fler och mer komplexa på samma sätt har vi i stadig takt ökat vår kompetens, skaffat oss erfarenhet och vuxit oss starka.

Svenska Tanso AB har funnits sedan 1981 och är i dag marknadsledande i Norden och Baltikum och på god väg in i nya länder.

Vi har i dag ca. 40 anställda vid vårt huvudkontor och produktionsenhet i Jönköping, övriga försäljningskontor finns i Stockholm och Varberg.

Våra produktområden är grafit och tekniskt kol för elektriska, metallurgiska, kemiska och mekaniska applikationer, natur/syntetiskt grafitpulver, elektrodmaterial, förbrukningsmaterial, reservdelar samt tillbehör för gnistbearbetning (EDM), fiber- och processmaterial för kompositområdet samt vissa malmer och metaller.

Vi har även en ugnsavdelning som utför service, underhåll, temperaturmätningar samt
ugnsoptimeringar av samtliga på marknaden förekommande vakuumugnar.

Vi satsade tidigt på att bli kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 / 14001 och blev därmed första företaget i branschen med både ISO 9001 och ISO 14001.

Vi hämtar vår grafit från japanska Toyo Tanso Co., Ltd., vars affärsgrupp vi ingår i. Toyo Tanso är föregångare inom området syntetisk grafit och är i dag världens största producent av isostatpressad grafit. Det ger oss en stark leverantör av grafit av högsta kvalitet och möjlighet att leverera produkter av yttersta klass.

Svenska Tanso AB tilldelades DIAMANTDIPLOM av kreditvärderingsbolaget Bisnode 2015, detta efter att ha bibehållit högsta kreditvärdighet AAA i mer än 20 år i följd.

Milstolpar

1981 Svenska Tanso AB grundas

1986 Flyttar in i nytt försäljningskontor

1992 Bygger våra egna fastigheter

1996 Certifieras enligt SS-EN ISO-9002
(som första företag i branschen)

2000 Bygger ut produktionslokalerna

2000 Certifieras enligt SS-EN ISO-9001

2003 Certifieras enligt SS-EN ISO-9001:2000

2003 Certifieras enligt SS-EN ISO-14000:1996

2004 Investerar i ytterligare lokaler

2005 Implementerar ett komplett affärssystem, produktionsplanering inkluderat

2005 Öppnar försäljningskontor i Stockholm

2005 Utvecklar och börjar producera vår egen gnisttråd ”EDM BRASS WIRE”
(Känd för sin höga kvalitet och tillförlitlighet)

2006 Certifieras enligt SS-EN ISO-14000:2004

2006 25-års jubileum

2011 Investerar i mer mark för fortsatt framtida expansion

2012 Expanderar ytterligare, EDM divisionen flyttar in i nya egna lokaler

2014 Fortsatt expansion, Ugnsavdelningen flyttar in i nya egna lokaler

2015 Svenska Tanso AB tilldelades DIAMANTDIPLOM av kreditvärderingsbolaget Bisnode, detta efter att ha bibehållit högsta kreditvärdighet AAA i mer än 20 år i följd.

2016 Öppnar försäljningskontor i Karlshamn

2019 Öppnar försäljningskontor i Varberg

2021 Investering i Tanso Produktion System (TPS) och 5-axlig CNC-fräs

2022 Kompetensutveckling ”Svenska Tanso värdergrund” : Respekt-Ärlighet-Samarbete-Rättvisa