Kontakter

Kontakter

Svenska Tanso AB

Källebacksvägen 9
554 75 Jönköping
Telefon: +46 (0)36 36 85 00

E-mail: sales@tanso.se

Gnistbearbetning

Johan Andersson

General Manager - EDM

Telefon: +46 (0)36 31 16 40

E-mail: johan.andersson@tanso.se

Victor Zeed

Sales Support - EDM

Telefon: +46 (0)36 31 16 46

E-mail: victor.zeed@tanso.se


Mekaniskt kol och grafit

Christer Carlén

Sales Engineer - Graphite Specialties

Telefon: +46 (0)36 31 16 37

E-mail: christer.carlen@tanso.se

Morgan Staaf

Sales Engineer - Graphite Specialties

Telefon: +46 (0)36 31 16 38

E-mail: morgan.staaf@tanso.se

Pär Holtz

Sales Manager - Graphite Specialties

Telefon: +46 (0)36 31 16 44

E-mail: par.holtz@tanso.se

Peter Forsberg

Sales Engineer - Graphite Specialties

Telefon: +46 (0)36 31 16 39

E-mail: peter.forsberg@tanso.se


Fiberkompositer

Dan Sandvik

Manager - Composites MSc

Telefon: +46 (0)8 410 360 01

E-mail: dan.sandvik@tanso.se

Oskar Hellsing

Sales Engineer - Composites

Telefon: +46 (0)36 31 16 68

E-mail: oskar.hellsing@tanso.se


Ankommande / Avgående gods

Angelin Smid

Goods Receiving

Telefon: +46 (0)36-330 07 68

E-mail: angelin.smid@tanso.se


Kvalitet och miljö

Andreas Adlerborn

Production Coordinator

Telefon: +46 (0)36 330 06 88

E-mail: andreas.adlerborn@tanso.se


Ekonomi

Lennart Geijersson

Financial Manager

Telefon: +46 (0)36 31 16 49

E-mail: lennart.geijersson@tanso.se


Ledning

Sebastian Claar

Managing Director

Telefon: + 46 (0) 36 330 07 69

E-mail: sebastian.claar@tanso.se

Sten Fransson

Senior Advisor

Telefon: +46 (0)36 31 16 32

E-mail: sten.fransson@tanso.se