Företaget

Företaget

Kvalitet och kompetens är honnörsord hos Svenska Tanso

Grafitens och kompositens användningsområden blir ständigt fler och mer komplexa- på samma sätt har vi i stadig takt ökat vår kompetens, skaffat oss erfarenhet och vuxit oss starka.
 Svenska Tanso AB har funnits sedan 1981 och är i dag marknadsledande i Norden och Baltikum och på god väg in i nya länder.

Våra produktområden är grafit och tekniskt kol för elektriska, metallurgiska, kemiska och mekaniska applikationer, elektrodmaterial och tillbehör för gnistbearbetning (EDM), natur/syntetiskt grafitpulver, fiber- och processmaterial för kompositområdet samt vissa metaller och kemikalier.

Vi hämtar vår grafit från japanska Toyo Tanso Co., Ltd., vars affärsgrupp vi ingår i. Toyo Tanso är föregångare inom området syntetisk grafit och är idag världens största producent av isostatpressad grafit. Det ger oss en stark leverantör av grafit av högsta kvalitet och möjlighet att leverera produkter av yttersta klass.

Våra affärer bygger på förtroende

För att göra bra affärer krävs ömsesidig respekt och förtroende. Genom att hela tiden finnas till hands kan vi över tiden bygga upp en relation där vi lär känna kundens behov, verksamhet och framtidsplaner. På så sätt blir det enklare för oss att tillgodose alla önskemål – ibland kanske till och med innan de framförts.

En sak är alldeles säker- dina affärshemligheter är trygga hos Svenska Tanso. 
Vi har stor erfarenhet av att ingå i utvecklingsprojekt där säkerheten är hög och vårt uppdrag utförs på en ”need-to-know-basis”.
 För oss är det inga problem, vi koncentrerar oss på att lösa uppgiften – i övrigt tiger vi som muren.

Vi lutar oss aldrig tillbaka!

Hos vår personal finns all den kompetens som behövs för att tillgodose kundens förfrågningar, vare sig det gäller att bearbeta grafit efter en specifik ritning eller utveckla en ny produkt. Vår maskinpark är anpassad för grafit­ bearbetning och tillhör de allra främsta i branschen. Omställningstiden är kort, vilket innebär att Svenska Tanso snabbt kan leverera det du behöver.

För en del kunder är vi problemlösare, för andra produktutvecklare. Ibland behövs extra tålamod, ibland måste det gå snabbt-ju mer du utmanar oss desto mer satsar vi!