Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Att arbeta med kvalitets- och miljöfrågor har alltid varit en självklarhet för Svenska Tanso AB.
Vårt motto är att leverera produkter och tjänster som är av sådan kvalitet att de förtjänar och vinner kundernas förtroende och ställda förväntningar.
Vi har integrerat våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem i ett gemensamt ledningssystem, vilket används som verktyg för att styra och utveckla verksamheten framåt.

Svenska Tanso AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 sedan år 1996 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan år 2003.


Kvalitetspolicy

Vi ska ständigt förbättra vår kvalitetsprestanda genom att övervaka, styra och fortlöpande utvärdera våra processer och kvalitetsarbete mot fastställda mål.

Våra tjänster och produkter ska levereras inom avtalad tid med rätt kvalitet i förhållande till kundernas förväntningar och specifikationer, med målet att öka kundtillfredsställelsen.

Genom stort engagemang och fokus på ständiga förbättringar ska vi öka kvalitetsmedvetandet och engagemanget hos våra medarbetare, vilket uppnås genom kompentensutveckling, fokus och eget ansvar.

Bygga upp långsiktiga kund- och leverantörsrelationer där vi skapar förtroende och ett nära samarbete.


Miljöpolicy

Svenska Tanso AB lägger stor vikt på både miljö och säkerhet i hela verksamheten. Vi ska ständigt arbeta med energibesparande åtgärder, minimering av avfall och reducering av användandet av farliga kemikalier.

Att följa lagar och övriga miljökrav, ta ett etiskt och socialt ansvar samt bidra till en hållbar samhällsutveckling är en självklarhet.


Nedladdningsbart material

Kvalitetscertifikat, ISO9001 (PDF)

Miljöcertifikat, ISO14001 (PDF)