VI SÖKER MER DUKTIG PERSONAL

VI SÖKER MER DUKTIG PERSONAL

9 november, 2022

Planering & Logistikansvarig

I Rollen som Planering & Logistikansvarig blir du den naturliga länken mellan vår försäljningsavdelning och produktionen med ett tydligt fokus att på att planera för produktionen så att kortast ledtid uppnås för alla produktionsflöden för att kunna leverera enligt rätt förväntningar till våra kunder. Du kommer att arbeta proaktivt med att bevaka eventuella avvikelser samt bekräfta ledtider till sälj för upprätthålla vår goda och transparenta service mot kund. Arbetet innebär ett ansvar för beställningar, inköp, men även att bevaka leveranser från våra underleverantörer och hanterar samt optimerar vårt kundlager så att vi säkerställer rätt nivåer för att kunna leverera enligt marknadens förväntningar.
Läs mer om tjänsten och ansök här.


Produktionsberedare

I rollen som Offert/Produktionsberedare agerar du som produktionens förlängda arm i flödeskedjan och tillhör vårt produktionstekniska team och är en del av produktionsledningsgruppen. Ditt fokus ligger på att arbeta med  beredning av kundspecifika ritningar i CAD/CAM med NC-Beredning. Du kommer att säkerställa att vi har de bästa möjliga förutsättningar att tillverka till rätt kostnad och kvalitet, se till att det finns korrekta flöden, strukturer och underlag både för nya produkter samt underhåll av befintliga. Du ingår i en tvärfunktionell teknikpulsgrupp med sälj, produktionsteknik, CAM-beredare och produktionschef för att hitta lösningar på komplexa kundförfrågningar.
Läs mer om tjänsten och ansök här.


Ert CV lagras i högst 12 månader därefter destrueras det som sekretessbelagd information.