Temperaturmätning

Temperaturmätning

Förutom renovering så utför Svenska Tanso också optimering av värmekammare för vakuumugnar.

Vi utför en temperaturmätningscykel och analyserar de mätresultat vi erhåller. Baserat på den insamlade informationen ger vi rekommendationer på möjliga förbättringsåtgärder.