Formsprutning

Formsprutning

Svenska Tanso erbjuder ett omfattande sortiment av produkter anpassade för användning i och omkring formsprutningsmaskiner.

Automatiseringen av formsprutningsprocessen sker i allt snabbare takt, processeffektiviteten av både ”maskiner och verktyg” ökar ständigt. Tillverkning färdigmonterade och kompletta komponenter i en cykel är praktiskt taget standard inom branschen nuförtiden.

Men den dagliga produktionen präglas fortfarande av färg, komponent- och verktygsbyten. Dessa viktiga punkter innebär naturligtvis risk för minskad produktivitet!
Endast tillräckligt förebyggande underhåll och service kan förhindra möjlig nedsmutsning, vilket alltid leder till avvikelser i produktionen.

Svenska Tanso erbjuder ett exklusivt sortiment av hjälpmedel som säkrar problemfri drift av klämenheten, formverktyget och ökar den operativa livslängden för de ingående mekaniska komponenterna!

Dessa inkluderar rostskyddsmedel, formrums- och skruvrengöringsmedel samt smörjmedel och formsläppmedel.
 Samtliga produkter är speciellt utformade för denna applikation och uppfyller alla lagstadgade krav.

Läs mer om våra produkter på respektive sida.

Rostskydds- och smörjmedel

Läs mer

Formsläppmedel

Läs mer

Rengöring och underhåll

Läs mer

Tillbehör

Läs mer